Easy Website Builder

Figurative & Aviation ART BY HENK UITSLAG

Home

Op deze site neem ik u mee in mijn werk in al zijn facetten.


Vanuit mijn bouwkundige opleiding ben ik in mijn werkervaring gegroeid naar ontwerper en uitvinder van technische producten.

Daarin kon ik goed mijn creatieviteit in kwijt.

Nu ik gepensioeneerd ben kan ik mij eindelijk volledig wijden aan het maken van schilderijen. Het liefste schilder ik vliegtuigen in de brede zin des woords. Moderne of oude vliegtuigen, het maakt mij niet zo veel uit. Elk vliegtuig is voor mij bijzonder al heb ik wel een aantal favorieten.


Ook maak ik graag stillevens en ga ik ook wel zo nu en dan plein air schilderen.

Ook werk ik graag in opdracht.


Maar elke dag weer nieuwe dingen ontdekken is de rode draad die ik in mijn leven volg, dat is het mooiste wat er bestaat.

On this site I take you through my work in all its facets.


From my architectural education I have grown in my work experience to a designer and inventor of technical products.

I was able to express my creativity well in it.

Now that I am retired I can finally devote myself completely to painting. I prefer to paint airplanes in the broadest sense of the word. Modern or old planes, it doesn't matter to me. Every plane is special to me, although I do have a few favorites.


I also like to make still lifes and occasionally paint plein air.

I also like to work on commission.


But discovering new things every day is the common thread that I follow in my life, that is the most beautiful thing there is.

Picture by Studio WHOOOM.nl

Marlies Bosma & Kim Uitslag

Lid van / member

Twentse Realisten

Aviation Art